Opdrachtgevers

Van Beekveld Organisatieadvies voert momenteel opdrachten uit bij onderstaande opdrachtgevers:

Vitens

Begeleiding en advisering van een organisatieontwikkeling die ervoor moet zorgen dat de organisatie en de medewerkers daarbinnen beter ingesteld zijn op interne en externe veranderingen. Samen met de organisatie vormgeven en realiseren van de veranderaanpak, voorzitter adviesteam en sparringpartners voor de afdelingsmanager en het MT.

Molhoek-CCT

Bij Molhoek-CCT wordt op twee onderwerpen ondersteuning geboden:

  1. Organisatieontwikkeling. Optreden als sparringpartner voor de directie en samen met hen vraagstukken op het gebied van o.a. organisatieontwikkeling, bedrijfscultuur, leiderschap en teamontwikkeling doornemen.
  2. Veiligheidsgedrag en -bewustzijn. Vanuit de opgebouwde kennis en ervaring met de Veiligheidsladder wordt advies en ondersteuning geboden bij het verhogen van het veiligheidsgedrag en -bewustzijn en het behalen van trede 3.
Antea Group

Ondersteuning bij en advisering over de implementatie van de Veiligheidsladder bij diverse adviesgroepen. Vanuit de rol als projectleider het traject mede vormgegeven en begeleid. Samen met de staf en betrokken managers een aanpak ontwikkeld en uitgevoerd om veiligheidsgedrag en -bewustzijn naar een hoger niveau te brengen.

4SYS

Advies en ondersteuning bij het vormgegeven en implementeren van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid  (ISO 9001, VCA**), uitvoeren van interne audits en voorbereiden en bijwonen van externe audits. Samen met 4SYS wordt gezorgd dat het managementsysteem aansluit op de context, risico-gebaseerd is en onderdeel is van de bedrijfsvoering.

RailOK

Advies en ondersteuning bij het in stand houden van het managementsysteem (ISO 9001, ISO3834-2 en VCA), uitvoeren van interne audits en voorbereiden en bijwonen van externe audits. Samen met RailOK wordt gezorgd dat het managementsysteem aansluit op de context, risico-gebaseerd is en onderdeel is van de bedrijfsvoering