Marina van Beekveld

Sinds de start van mijn loopbaan ben ik geïnteresseerd in de ontwikkeling van mens en organisatie. Na een periode van 10 jaar als intern adviseur bij een grote aannemer in de Railinfra en daarna 9 jaar als extern adviseur bij een adviesbureau, ben ik in 2016 als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan.

In mijn advieswerk ondersteun ik mensen op enthousiaste wijze en leer ze grip te krijgen op hun werk en de context waarbinnen ze dit werk uitvoeren. Dit doe ik door gedrag en de manier van samenwerken te analyseren en bespreekbaar te maken. Vanuit mijn oprechte interesse ben ik in staat mensen te motiveren, met hen door te pakken en zo veranderingen daadwerkelijk te realiseren.

Vanuit mijn achtergrond als intern adviseur op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu, heb ik een goed ontwikkeld analytisch vermogen en ben ik in staat om processen helder in kaart te brengen. In mijn periode als extern adviseur heb ik ervaren dat ik in staat ben om me snel in te werken in organisaties en zicht te krijgen op wat er speelt.

Binnen de context van het verandervraagstuk kies ik mijn eigen aanpak, wijk waar nodig af van de gebaande paden en reik klanten andere invalshoeken aan. Ik heb een no-nonsens mentaliteit en houd van aanpakken maar neem ook de tijd om te reflecteren op de situatie en van daaruit een andere aanpak te kiezen of mijn ondersteuning te verbeteren.

Wilt u meer over me weten lees dan mijn CV of kijk op LinkedIn