Welkom

Vanuit Beekveld Organisatieadvies werk ik samen met organisaties en de mens daarbinnen aan ontwikkeling en verandering op allerlei niveaus. Het realiseren van doelen, verbeteren van prestaties, processen, managementsystemen of teamsamenwerking staan centraal in de opdrachten die uitgevoerd worden.

Met de klantvraag als uitgangspunt en oog voor de context ga ik op zoek naar wat er nodig is om de beoogde verandering echt te laten werken. Eerst het vraagstuk goed doorleven maar dan vooral samen doen en ervaren in de praktijk. Door het goede te behouden en nieuwe manieren van (samen)werken te ontwikkelen, ontstaan er veranderingen die leiden tot zichtbaar resultaat.

Van Beekveld Organisatieadvies heeft ruime ervaring in het begeleiden van verandervraagstukken op het gebied van procesverbetering, (management)systemen en organisatieontwikkeling.